h

Arm land

19 oktober 2005

Arm land

Bij de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober over De Kamp maakte Fokje Busscher gebruik van het inspreekrecht. Dit zei ze:

ruimtelijke ordening

langzaam maar zeker

zal de stad het land

verdringen:

angstwekkend groot

pantoffeldier

nu eens hier dan daar

de beweeg’lijke reuzenvoet

die het gras vertrapt

bomen afbreekt

bouwrijp maken heet dat

daarna de vraatzuchtige

termieten met hun bestek

ijzeren geraamte vogels

zonder vleugels

staan klaar

in dit nare bos

van recht op en neer

van nu hier en dan daar verder

nieuwbouw heet dat

het land

verkaveld tot perceel

ligt gehavend

maar ruimtelijk geordend

op schaalvergroting

het vegeteert niet meer

er zijn geen vogels

(mussen en spreeuwen is het om het even)

geen bloemen

die nog een naam

hebben te verliezen

en zelfs geen pantoffeldiertjes

planologisch heet dat

arm land

Zie ook:

U bent hier