h

Agenda items en mededelingen

12 november 2010

Agenda items en mededelingen

Agenda items en mededelingen

Vergaderingen (steun)fractie / Bestuur
plaats: gemeentehuis / geen vaste vergaderzaal
aanvang 19.00 uur
22 november
13 december

Commissievergaderingen

Plaats: Raadszaal gemeentehuis aanvang: 19.30 uur
23 november
14 december

Uitje: Rondleiding in het 2e Kamergebouw door de SP-fractie;
Leden die interesse hebben kunnen zich aanmelden hiervoor bij Henk-Jan Revet. h.j.revet@tele2.nl Tel.nr: 0521 - 523443

Scholing
Ook dit jaar wordt de cursus Politieke Basisvorming weer georganiseerd.
Datums en tijdstip worden, zodra die bekend zijn, op de website en in de Nieuwsbrief vermeld.

16 nov. Raadsvergadering. (was 26 oktober)

3 dec. Cursus "Heel de Mens".

7 jan. Cursus "Heel de Mens".

20 nov. Oss: zie agenda

26 nov. Met de bus naar Den Haag

27 nov. Sinterklaasactie met soepexpress

15/ 22 jan. Eén van deze twee data voor "buurten in de buurt".

28 jan - 12 feb. In deze periode folderen in eigen wijk, tijdstip nader te bepalen, evt. in duo's.

19 feb. Soepexpress

26 feb. Kraam; voorbereiding verkiezingen Prov. Staten.

1 mrt. Flyeren op het station.

2 mrt. Stemmen voor de provincies.

U bent hier