h

DECEMBERACTIE SP VOOR KINDEREN VOEDSELBANK.

17 november 2009

DECEMBERACTIE SP VOOR KINDEREN VOEDSELBANK.

Voedselpakket
De SP Steenwijkerland gaat evenals vorig jaar een decemberactie houden voor de kinderen van de voedselbank. Vorig jaar stond de SP rond de Kersttijd in de stad, nu gaat het rond Sinterklaas gebeuren.

Tijdens de actie wordt o.a. speelgoed ingezameld voor kinderen uit huishoudens die afhankelijk zijn van voedselbankhulp. Deze gezinnen hebben zelf onvoldoende financiële basis om de kinderen een fijne decembermaand te bezorgen. De SP vindt het van belang dat ook deze kinderen Sinterklaas kunnen vieren; zij hebben part nog deel aan de penibele situatie van hun verzorgers.

De toename van het aantal cliënten van de voedselbank is schrikbarend gestegen.
Vorig jaar waren er nog zo’n 50 huishoudens afhankelijk van hulp, inmiddels is dit cijfer al ruim de 80 huishoudens gepasseerd.

De SP hoopt dat er evenals vorig jaar en ondanks de crisis, weer veel particulieren en middenstanders bereid zijn om een kleinigheid af te staan.
De actie is gepland op zaterdag 28 november a.s..
De SP zal in de stad aanwezig zijn om de spullen in ontvangst te nemen.

U bent hier