h

Concept verkiezingsprogramma SP-Overijssel.

6 december 2006

Concept verkiezingsprogramma SP-Overijssel.

Ter voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007 hierbij het concept programma van de SP-Overijssel.
Leden die op-of aanmerkingen hebben kunnen dat doen via steenwijkerland@sp.nl.

U bent hier