h

Spoeddebat door de college en partijpolitiek dichtgetimmerd.

7 november 2006

Spoeddebat door de college en partijpolitiek dichtgetimmerd.

Nog voor er een woord over het debacle “de Kaampe” gesproken was, … nog voor dat er naar verantwoordelijke personen gekeken kon worden, … had het college met de volledige steun van de PvdA het debat al volledig dichtgetimmerd. Met een uitgebreid rapport van het college en een verzoek om de wethouder eerst een toelichting te laten geven was de discussie in de kiem gesmoord !!!

Niet verwonderlijk was dat de andere coalitiepartij CDA de wethouder een steuntje in de rug gaf door volledige steun voor de wethouder uit te spreken.

En al helemaal niet verwonderlijk is dat de V.V.D deze avond erg stil was.

Want van welke komaf was de verantwoordelijk wethouder van de afdeling VROM ten tijde van de behandeling van het bestemmingsplan de Kaampe ???

De fractie van de SP wilde in het door de SP aangevraagde debat de onderste steen boven zien te krijgen en vooral duidelijkheid over wie er voor de zoveelste keer verantwoordelijk was voor fouten op de afdeling VROM.

Nu de PvdA / CDA / VVD eigen- en partijbelangen boven het algemene belang hebben laten gaan is het opnieuw gebleven bij toezeggingen dat het niet weer zal gebeuren !!!

De door ons zorgvuldig voorbereide motie om te komen tot een raadsenquête hebben we niet meer in stemming gebracht omdat de politieke wil ontbrak om deze te steunen.

Hoewel de wethouder is zijn prognose uitgaande van het meest gunstige scenario sprak over een vertraging van een half jaar, schade € 250.000.00, vrezen wij dat het hier niet bij zal blijven en de kosten zullen oplopen tot een veelfout van dit bedrag.

Opnieuw is vast komen te staan dat de politiek niet wil luisteren naar de burgers omdat partijen zich op voorhand al hebben uitgesproken voor het versneld in procedure brengen van deze historische blunder.

We wachten de nieuwe procedure vol vertrouwen af … Er van uitgaande dat de Raad van State straks de zaak op inhoudelijke gronden zal terugwijzen.

Uit de toezeggingen van de wethouder is het in elk geval wel duidelijk geworden wie er straks verantwoordelijk moet worden gehouden voor het financieel debacle “de Kaampe”

Zie ook:

U bent hier