h

Nieuws van de afdeling

30 november 2009

Leden SP Steenwijkerland stemmen in met kieslijst en programma.


De ledenvergadering van de SP Steenwijkerland heeft vrijdagavond 27 november, onder leiding van afdelingsvoorzitter Henk-Jan Revet, unaniem ingestemd met de samenstelling van de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode.

Lees verder
26 november 2009

SP scoort met bijdragen Minimabeleid.


De evaluatie van het Minimabeleid van de IGSD (Inter Gemeentelijke Sociale Dienst) was een prettige bijeenkomst voor de SP Steenwijkerland.
Verschillende zaken werden besproken en er werd een presentatie gegeven door medewerkers van de IGSD.

Lees verder
21 november 2009

Ben je lid? Praat dan mee over de koers van de SP in Steenwijkerland!

Over een paar maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur en de fractie hebben niet stilgezeten. De kiescommissie heeft inmiddels een kieslijst samengesteld. Het actieprogramma 2010 – 2014 is besproken, en inmiddels in concept uitgewerkt.
Er zijn 10 SPeerpunten opgesteld.

Lees verder
17 november 2009

DECEMBERACTIE SP VOOR KINDEREN VOEDSELBANK.

Voedselpakket
De SP Steenwijkerland gaat evenals vorig jaar een decemberactie houden voor de kinderen van de voedselbank. Vorig jaar stond de SP rond de Kersttijd in de stad, nu gaat het rond Sinterklaas gebeuren.

Lees verder
4 november 2009

Motie SP over tariefsverhoging ROVA

Plastic afval
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november zal de SP Steenwijkerland een motie indienen met betrekking tot de voorgenomen tariefsverhoging van de ROVA. De SP is van mening dat kosten die voortvloeien uit het gescheiden aanbieden van plastic niet verhaalt moeten worden op de burgers. Afval sorteren moet geen financiële straf zijn.

Lees verder
30 september 2009

SP ACTIE IN STEENWIJK: 65 BLIJFT 65!


De SP Steenwijkerland voerde afgelopen zaterdag in het centrum van Steenwijk op ludieke wijze actie tegen de onnodige verhoging van de AOW-leeftijd.
Als bejaarden gehuld in werkkleding werden er handtekeningen opgehaald voor de landelijke volkspetitie van de SP tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De actie kreeg veel aandacht van voorbijgangers en veel van hen waren bereid een handtekening te zetten tegen deze belachelijke maatregel van het kabinet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier