h

waan en werkelijkheid

10 april 2012

waan en werkelijkheid

Beste partijgenoten

VAN DE FRACTIE (Waan en werkelijkheid)

Dinsdag 3 april jl. was er een commissievergadering waarbij 2 bespreekpunten naar de eerstvolgende raadsvergadering werden verwezen. Naar aanleiding hiervan is in de OSC (Onzorgvuldige Steenwijker Courant) een stukje geschreven in de rubriek “Van de Zijlijn”.

De zijlijn van de scribent is waarschijnlijk op een ander speelveld getrokken dan in de politieke arena van de Vendelweg, want het stukje staat bol van de onjuistheden.

Het begint met de constatering dat ik een aardige man ben, hetgeen niet juist is want dan had ik dit vileine stukje niet geschreven. De scribent is vervolgens niet onder de indruk van mijn verbale prestaties omdat ik als laatste spreker over het onderwerp inzake de samenvoeging van NoordWest Groep en IGSD begon met: “Het gras is mij al voor de voeten weggemaaid”. In werkelijkheid heb ik over dit onderwerp gezegd dat het rariteitenkabinet in Den Haag op laffe wijze allerlei bezuinigingsmaatregelen doorschuift naar de gemeenten, waarvan de eventuele samenvoeging NWG/IGSD een van de gevolgen is. In mijn aantekeningen had ik iets staan over het feit dat er alleen maar over getallen werd gesproken en niet over mensen (Petra nog bedankt voor je

bijdrage). Daar vier of vijf van mijn voorgangers dit ook al terecht hadden benoemd, heb ik toen gezegd dat het gras mij door hen al voor de voeten was weggemaaid.

Bij het volgende punt (Herstructureringsplan WSW) kreeg ik van de voorzitter daarom als eerste het woord “opdat ik ander gras voor andere voeten kon wegmaaien”. Omdat dit punt eigenlijk voor een groot deel te maken had met het voorgaande stuk heb ik toen gezegd dat het over hetzelfde gras ging en dat ik dan ook om dezelfde redenen bij de raadsvergadering zou tegenstemmen. De OSC citeert mij hierover met :”wij zijn tegen”.

Als voorzitter fungeerde overigens niet burgemeester Marja van der Tas, zoals de OSC schrijft, maar zoals gebruikelijk is een van de raadsleden, in dit geval Ineke de Jong. Tekenend voor de onzorgvuldigheid van de OSC is bovendien dat het plaatsvervangend commissielid van D66 Hans Versteeg wordt genoemd, terwijl hij zich indertijd toch echt aan mij als Theo Versteeg heeft voorgesteld.

Het stukje eindigt met de juiste constatering dat ik nog lang geen Emile Roemer ben.

Dat zal ik ook nooit worden, net zoals Trijn Jongman geen Diederik Samsom wordt, Dieke Frantzen geen Alexander Pechtold, Wim Brus geen Maxime Verhagen, Wim Stapel geen Mark Rutte en Vrouwk Bruining geen Arie Slob.

En de nep-journalist van de OSC geen H.J.A. Hofland!

Het kwalijke is dat je hier niets tegen kunt doen omdat ik de ontstane rust rond de afdeling wil bewaren. Je moet stil blijven zitten als je wordt geschoren, vooral als dit gebeurt door een slechte barbier en met een botte bijl. Maar je wordt eerder overreden door een mestkar dan door een Mercedes...

Henk Zevenhuizen

U bent hier