h

112??? En dan?

19 oktober 2011

112??? En dan?

112
SP Steenwijkerland heeft vragen gesteld over de aanrijtijden van hulpdiensten, met name de ambulance.

Dit naar aanleiding van een gebeurtenis met een 2- jarige peuter in Giethoorn.
De peuter heeft 20 minuten moeten wachten op de ambulance omdat deze uit een heel andere hoek moest komen omdat in Steenwijk op dat moment geen ambulance beschikbaar was.
De situatie was zeer nijpend.

De SP heeft op 20 juli de vragen gesteld en (pas) op 13 oktober heeft het college gereageerd met de beantwoording. Daaruit blijkt dat de gemeente geen verantwoording heeft met betrekking tot het ambulancevervoer maar ze zijn wel in overleg gegaan met het RAV IJsselland (Regionaal Ambulance Vervoer).
Deze zijn met de ambulancedienst in overleg om te kijken waar en hoe de zorgverlening beter kan.

Gelukkig is het nu goed afgelopen maar door de komende bezuinigingen gaat het wel slechter worden want ook hier gaat op bezuinigd worden!!!
We hopen dat iedereen wel kan blijven rekenen op het 112-alarmnummer!!!

U bent hier