h

Papier(en) molens?

5 maart 2011

Papier(en) molens?

purperreiger
Op 2 maart jl. heeft de gemeenteraad definitief het voorstel voor het plaatsen van 9 windmolens naar de prullenbak verwezen.

Het voorstel omvatte het onzalige plan om 5 windmolens te plaatsen bij Baarlo en 4 bij Scholtensloot (Scheerwolde). Dit speelt al jaren en iedereen werd alleen aan het lijntje gehouden met uitstel: Een onderzoekje hier, een onderzoekje daar. Het kostte alleen maar veel tijd, geld en papier, want ook verschillende bureaus moesten hier hun licht over laten schijnen.

Dat de rotors van die windmolens hoog boven Blokzijl uitstaken, ach wat maakt dat nou uit?
Nee, daar zou een aangepast plan voor komen.

Dat de beschermde purperreigers zouden kunnen worden onthoofd? Ach, wat maakt dat uit, als het er maar niet te veel worden….

Dat vleermuizen hun oriëntatie kwijtraken?
Moeten ze hun ‘TomTom’ maar aanpassen.

De SP had een goed verhaal tijdens deze raadsvergadering en kreeg zelfs nog de complimenten hierover. Wij adviseerden de collega-raadsleden dit plan ook direct te deponeren in de papierversnipperaar. Het was per slot van rekening al die jaren al een papiermolen.

Ook de SP Steenwijkerland was vanaf het begin tegen plaatsen van de windmolens vooral op deze locaties, want laten we zuinig zijn op onze mooie natuur en het niet verkwanselen, het wordt al moeilijk genoeg met de plannen van ‘ons’ kabinet…..

U bent hier