h

Het Grote Graaien

11 maart 2011

Het Grote Graaien

Nadat anderhalf jaar geleden door Agnes Kant de aftrap werd gegeven voor de actie “65 blijft 65” vond op 29 januari te Utrecht de door Paul Ulenbelt georganiseerde actiedag “(On)zeker Pensioen” plaats. Anderhalf jaar geleden heb ik betoogd dat het dom is om je als jongeren en ouderen tegen elkaar te laten uitspelen door de overheid en deze waarschuwing werd toen door Agnes Kant overgenomen.

Toen Jannie en ik Media Plaza betraden voor het bijwonen van de actiedag bleek dat de waarschuwing niet helemaal was overgekomen: behalve Leon Botter van Rood, die aan de middagdiscussie zou deelnemen, hebben wij geen 50-minner in de zaal gezien.

Aan de ochtenddiscussie, die ging over het zojuist gesloten pensioenakkoord, werd deelgenomen door Theo Kocken (directeur Cardano en hoogleraar risicomanagement aan de VU), Sweder van Wijnbergen (hoogleraar economie aan de UvA) en Adri van der Wurff, lid van de raad van bestuur van APG (waar o.a. het ABP onder valt) en directievoorzitter van Cordares.
Alle panelleden waren het er over eens dat het gesloten akkoord heel slecht was en vooral mw. Jongerius van het FNV moest het ontgelden.
Van tevoren konden ook vragen worden ingediend. Mijn vraag bleek ook door vele anderen te zijn gesteld, nl.: Wat kunnen wij doen om er voor te zorgen dat de overheid het geld dat zij uit de pensioenfondsen heeft gestolen weer terugstort? Deze vraag werd aan de heer Sweder van Wijnbergen toegewezen en is eigenlijk tot op heden niet beantwoord. Hij was trouwens heel zweverig bezig, want hij beweerde dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat vroeg gepensioneerde mensen eerder overlijden dan laat gepensioneerde. Als dit zo zou zijn dan moet je m.i. niets aan de pensioenleeftijd doen, want dan wordt het “probleem” van de vergrijzing vanzelf opgelost!

Aan de middagdiscussie werd deelgenomen door Martin van Rooijen (voorzitter van de gepensioneerdenorganisatie NVOG, ex-staatssecretaris van Financiën, ex-voorzitter van de KNVB en ex-collega van mij), Jaap Janissen (voorzitter deelnemersraad PME) en eerdergenoemde Leon Botter van Rood. Het ging over de positie van ouderen en jongeren in het pensioendebat. De conclusie van dit debat was dat ouderen en jongeren uit elkaar gespeeld dreigen te worden, maar dat zij veel meer dan nu de handen ineen moeten slaan want de pensioenproblemen treffen jong en oud.
Martin van Rooijen en Jaap Janissen benadrukten dat armen jonger overlijden dan rijken en dat zij vroeger met werken (en dus ook met premie betalen) beginnen. Ook benadrukten zij het belangrijke onderscheid tussen zware en minder zware beroepen.

Concluderend kan ik zeggen dat door deze dag mijn mening over de pensioenleeftijd nog niet is veranderd, maar deze werd nog versterkt door de uitzending van Zembla van afgelopen zondag 6 februari. Hierin werd door een hoogleraar het gegraai door de overheid in de pensioenpotten diefstal genoemd. Ook werden de premievakanties door werkgevers (met name weer de overheid) aan de kaak gesteld.
De gevolgen zijn niet misselijk. Er zit nu ongeveer € 745 miljard in de pensioenkassen. Zou er niet zijn gegraaid en minder roekeloos zijn belegd dan zou er € 799 miljard meer in de pensioenkassen zijn en zou het probleem van de vergrijzing helemaal geen probleem zijn!

Henk Zevenhuizen

U bent hier