h

Uitslag buurtonderzoek Herenslagen en Rikking

25 oktober 2010

Uitslag buurtonderzoek Herenslagen en Rikking

Op 6 oktober heeft de SP Steenwijkerland bij u in de buurt een onderzoek gedaan naar de tevredenheid en veiligheid in de buurt. Verder is aan bewoners gevraagd of er wat er aan de buurt verbeterd kan worden. Zoals aangegeven zouden wij u op de hoogte brengen van de resultaten.

U woont bijna allemaal met veel plezier in de wijk en voelt zich daar veilig . Wat meerderen van u als verbetering toe zouden juichen is het verminderen van overlast veroorzaakt door hondenpoep en meer speeltoestellen bij bestaande speelplaatsen. De mensen aan de Middenweg maken zich zorgen om de snelheid waarmee de auto’s langsrijden.

Het was goed om te merken dat er een huurders belangenvereniging is die zich momenteel erg inzet voor twee keer de verhuisvergoeding. Dit omdat er ook twee keer verhuisd wordt, eerst naar de tussenwoning en dan terug naar de nieuwe woning.

De parkeerplaatsen en het groen werden ook veel genoemd maar daar heeft u als bewoners verschillende meningen over. Een enkeling noemde de straatverlichting onvoldoende.

Hopelijk bent u na het lezen van de ZO krant tot de conclusie gekomen dat de SP weet waar ze het over heeft en menswaardige en solidaire oplossingen kiest om problemen op te lossen. Voor meer informatie kunt u onze website bekijken /

Wij vonden het prettig dat u ons te woord heeft willen staan, uw meningen geven ons een goede indruk van wat er speelt in een buurt. Doordat wij ook in de gemeenteraad een zetel hebben kunnen wij daar spreken met de raad van de straat.

U bent hier