h

SP scoort met bijdragen Minimabeleid.

26 november 2009

SP scoort met bijdragen Minimabeleid.


De evaluatie van het Minimabeleid van de IGSD (Inter Gemeentelijke Sociale Dienst) was een prettige bijeenkomst voor de SP Steenwijkerland.
Verschillende zaken werden besproken en er werd een presentatie gegeven door medewerkers van de IGSD.

De SP zat er die avond warmpjes bij en heeft dat ook laten merken, want de wijzigingen die er zijn geweest de afgelopen tijd, zijn allemaal voorstellen die de SP Steenwijkerland in de gemeenteraad heeft gedaan!

De presentatie werd gegeven door de SIMmer (Steenwijkerlandse Informatie Medewerker).
Het ging onder meer over de invoering een aantal wijzigingen die ingevoerd zijn door het lokale bestuur. Zoals de genoemde SIMmer, de computer voor de minimajeugd, uitbreiding gemeentelijke voorzieningen, één ouder gezinnen waarvan het jongste kind 18 is geworden, en de toename (bijna verdubbeling!) van de aanvragen voor die voorzieningen door betere informatieverstrekking.

U bent hier