h

Ben je lid? Praat dan mee over de koers van de SP in Steenwijkerland!

21 november 2009

Ben je lid? Praat dan mee over de koers van de SP in Steenwijkerland!

Over een paar maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur en de fractie hebben niet stilgezeten. De kiescommissie heeft inmiddels een kieslijst samengesteld. Het actieprogramma 2010 – 2014 is besproken, en inmiddels in concept uitgewerkt.
Er zijn 10 SPeerpunten opgesteld.

Het is belangrijk dat jij als SP-lid je mening geeft over de koers van de SP in Steenwijkerland.

We gaan de gemeenteraadsverkiezing bespreken op vrijdag 27 november a.s. in het Scheenstrahuis. Aanvang 19.30 uur (eerst koffie!).

Kom je naar de bijeenkomst? Vraag dan eerst een concept-actieprogramma en/of de 10 SPeerpunten, dan krijg je het thuis:
Roel Menses, 0521 513372 (spreek in!)
of mail:
rmenses@tomaatnet.nl

Het concept-actieprogramma, de kieslijst en de 10 SPeerpunten zijn ook tijdens de bijeenkomst aanwezig.

KOMT ALLEN !

U bent hier