h

SP decemberactie voor voedselbank-kinderen.

21 december 2008

SP decemberactie voor voedselbank-kinderen.


De SP Steenwijkerland heeft op 13 december jl. tijdens de zogenaamde Dickens-kerstmarkt een actie gehouden voor de voedselbank-kinderen. Dit zijn kinderen waarvan de ouders een voedselpakket krijgen van de voedselbank.


De actie was er op gericht om een presentje te vergaren voor de kinderen binnen deze gezinnen. Zij hebben al een minder feestelijke tijd dan de meeste andere kinderen en daarom is deze actie gestart.

‘We kunnen heel tevreden terugblikken op deze actie, er is veel opgehaald. Ook verschillende bedrijven hebben hun steentje bijgedragen. Al was het erg koud op die bewuste avond, het is echt hartverwarmend als er weer iemand een bijdrage in de vorm van speelgoed kwam brengen’, aldus Petra van Rosmalen.

Deze cadeautjes zijn vrijdagmiddag 19 december overhandigd aan de voedselbank. De vrijwilligers van de voedselbank zullen het verdelen onder de kinderen.

Wij willen de volgende bedrijven bedanken voor hun medewerking:
City theater Steenwijk, Welness Center Butterfly Zuidveen, zwembad de Waterwijck/Bon Bini, Bowling Center Tuk, B&R autobedrijf, en al die mensen die een bijdrage hebben geleverd.

U bent hier