h

Afschaffing collectieve verzekering WWB-cliënten Steenwijkerland.

9 december 2008

Afschaffing collectieve verzekering WWB-cliënten Steenwijkerland.


WWB staat voor Wet Werk en Bijstand. De SP noemt het al jaren de Wet Water en Brood.
Bij de volgende raadsvergadering zal de SP Steenwijkerland vragen stellen over de afschaffing van de collectieve verzekering van WWB-cliënten in Steenwijkerland.

De fractie:

“Ons is ter ore gekomen dat de collectieve zorgverzekering voor WWB-cliënten komt te vervallen per 2009.

Dit baart ons grote zorgen mede door het feit dat bij de voedselbank bekend is dat daar in ieder geval een flink aantal cliënten (10 op de 50) komen die niet verzekerd zijn. Door deze afschaffing zijn we bang dat er meer mensen onverzekerd gaan rondlopen.”

Vragen:

Is het waar dat deze collectieve zorgverzekering per 2009 wordt afgeschaft?

Zo ja: Wat is de reden hiervoor?

Is de wethouder op de hoogte van het aantal onverzekerde in onze gemeente?

Is de wethouder niet bang dat het aantal onverzekerde alleen maar zal toenemen door deze afschaffing?

Komt er een alternatief voor deze mensen?

Worden cliënten geholpen bij het zoeken naar een bij hun passende zorgverzekering?

De SP fractie

Henk Klaster
Petra van Rosmalen

U bent hier