h

Nieuws uit 2007

22 april 2007

Regioconferentie.

De regioconferentie wordt 2X per jaar georganiseerd en was deze keer in Arnhem op zondag 15 april. Op deze conferenties doen fractievoorzitters van de Provinciale Staten en regiobestuurders verslag van het afgelopen jaar.

Lees verder
22 april 2007

SP Steenwijkerland in 2010

Na een druk jaar van Gemeenteraadsverkiezingen, Tweede kamerverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen is nu de tijd aangebroken om ons te richten op de ontwikkeling van onze SP-afdeling in Steenwijkerland.

Lees verder
22 april 2007

Actie van de fractie.

De gemeenteraadsfractie van de SP Steenwijkerland heeft opnieuw van zich doen spreken.
Op initiatief van onze SP-fractie zijn er twee moties behandeld, waarvan 1 is aangenomen en 1 niet meer nodig was.

Lees verder
22 april 2007

WSW-geld geoormerkt.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 10 april hebben we een aantal dingen binnengehaald:
In de krant hadden we al aangekondigd dat we van plan waren een motie in te dienen voor het oormerken van het extra WSW-geld

Lees verder
20 april 2007

Ledenvergadering en verkiezing afdelingsbestuur.

Vrijdag 29 juni organiseert de SP Steenwijkerland zijn jaarlijkse ledenvergadering en verkiezing van het afdelingsbestuur in
het Scheenstrahuis in Steenwijk vanaf 20.00 uur.

Lees verder
15 april 2007

Steenrijkerland…

Het motto van onze burgervader: Steenrijkerland: “Boulevard van Noord-West-Overijssel”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier