h

Nieuws van het bestuur.

16 december 2007

Nieuws van het bestuur.


Het bestuur van onze afdeling is al weer druk bezig met het jaar 2008. Op vrijdag 18 januari houden we weer ons Nieuwjaarsgebeuren in de Rechter te Steenwijk. Op die avond zijn onze raadsleden, mensen uit de provincialenstaten en waarschijnlijk ook een lid van onze tweede kamer fractie aanwezig. Deze avond is voor leden en (nog) niet leden.

Ook op het gebied van cursussen, gaat er het één en ander gebeuren, te beginnen met een cursus voor leden die al actief in onze afdeling bezig zijn. Maar ook voor nieuwe leden en leden die iets meer van de SP willen weten komt er een cursus. Deze cursussen bestaan uit 3 avonden en worden gehouden in het Scheenstrahuis in Steenwijk. Binnenkort zult u hier een brief over ontvangen.

Natuurlijk staan we volgend jaar ook om de 2 maanden met onze kraam in de binnenstad van Steenwijk. Aan elke kraam proberen wij een landelijke of lokale actie te verbinden. Eén van onze goede voornemens voor het jaar 2008 is om vaker ons gezicht te laten zien in onze andere kernen. Maar hier hebben we wel mensen voor nodig die eens een paar uur bij de kraam zouden willen staan.

Tevens is het bestuur van plan om komend jaar een bezoek aan de SP fractie in de Tweede Kamer te organiseren. Hiervoor willen we graag alvast de belangstelling peilen.
Dan weten we of we het in 2 kleine busjes kunnen houden of dat we een touringcar moeten huren.
Dus als u graag eens bij onze fractie in de Tweede kamer wilt kijken geef dat dan door aan Gert Timmerman: email gert.t@home.nl of per telefoon 0521-512972.

U bent hier