h

COLLEGE VAN B&W STEENWIJKERLAND NEEMT MOTIES MINIMABELEID SP OVER

23 december 2007

COLLEGE VAN B&W STEENWIJKERLAND NEEMT MOTIES MINIMABELEID SP OVER

Het college van B&W in Steenwijkerland (CDA, CU en PvdA) neemt alle voorstellen van de fractie van de SP over om de positie van minima te verbeteren. Bijna alle moties van de SP-fractie over het minimabeleid werden door de raad afgeraden en weggestemd, maar ze worden wel als beleid opgevoerd door het college. Het college komt met een voorstel in de raadsvergadering van januari 2008:

- een bijdrage van maximaal € 900,-- (eens in de vijf jaar) voor de aanschaf van een computer voor minimagezinnen met tenminste 1 kind in het voortgezet onderwijs.
- de bijzondere bijstand wordt verhoogd.
- er komt een ‘formulierenbrigade’ die mensen gaat wijzen op de mogelijkheid om een beroep te doen op het gemeentelijk declaratiefonds en de bijzondere bijstand.
- het gemeentelijk declaratiefonds wordt verhoogd.
- de ‘minima effect rapportage’ zal eind 2008 besproken worden en als het nodig is worden uitgevoerd (een motie van de SP die nog ‘boven de markt hangt’).
- speciale aandacht voor schuldhulpverlening, ook voor de nazorg!
- meer aandacht voor ouderen. Daar heeft de SP speciale aandacht voor gevraagd en ook dat gaat gebeuren.

Bovendien heeft de SP tijdens de begrotingsvergadering extra werkervaringsplaatsen binnengehaald: dat worden er nu in ieder geval 25 voor 2008 en waarschijnlijk wel meer!

De SP Steenwijkerland heeft verschillende keren in de stad gestaan om te peilen wat er onder de mensen leeft en waar ze tegen aanlopen bij het gemeentelijk apparaat. En dat is heel wat! Gelukkig waren er behoorlijk wat mensen bereid om hun verhaal te doen. Daar kon de SP wat mee. Na intensief overleg tussen de SP-fractie en gemeenteambtenaren, komen er nu verbeteringen voor minima en mensen net boven het minimum.

Ondanks dat bijna alle SP-moties het niet hebben gehaald in de gemeenteraad, kan de SP in Steenwijkerland heel tevreden terugblikken op 2007 en vooruitblikken op 2008!

Wensen voor het nieuwe jaar?

Een goed en gezond 2008 voor IEDEREEN!

Aan de SP zal het niet liggen.

U bent hier