h

Nieuws uit 2006

11 oktober 2006

Alternatief plan voor een rondweg Ossenzijl.

In de raadsvergadering van 19-September-2006 heeft de raad ingestemd met het houden van een proef om het vrachtverkeer te weren op de Hoofdstraat te Ossenzijl. De SP Steenwijkerland, heeft bij monde van Bart Jonker, deze proef een “onwerkbare oplossing” van het probleem genoemd en deze proef naar de prullenbak verwezen.

Lees verder
11 oktober 2006

Commissie WVM d.d. 4 oktober 2006

Kan de wethouder ons vertellen of de stukken betreffende de bouwvergunningen en bouwtekeningen van de bungalows van Resort de Eese nu eindelijk in het archief zijn gevonden?
Zo ja: Mogen wij ze dan inzien?
Zo nee: Wat denkt de wethouder hiermee te gaan doen?

Lees verder
11 oktober 2006

Vragen Commissie E.F.O d.d. 3 oktober 2006

De SP-fractie is ter ore gekomen van verontrustte inwoners dat hun huisdieren ziek worden, nadat er is gespoten met bestrijdingsmiddelen door groenmedewerkers in onze gemeente. Bij navraag is gebleken dat de trottoirs bespoten worden met Round Up. De SP is dan ook verontrust wat dit doet met bijv. spelende kinderen, dieren en het hele natuurlijke systeem. Round Up wordt niet of nauwelijks afgebroken in het milieu.

Lees verder
11 oktober 2006

Commissievergadering WMV 21 juni 2006

Er heeft ons een alarmerende mail bereikt van inwoners, die last ondervonden, toen er gestrooid is met Casoron G, in het aangrenzende plantsoen van hun tuin, tenminste, dit bleek achteraf zo te zijn.
Men had last van keel luchtwegen e.d. en vroeg zich dan ook af of het kwaad kon voor kinderen, die in het plantsoen wel eens verstoppertje spelen. Het advies van de servicelijn Steenwijkerland was: Kinderen mogen niet in plantsoen spelen.

Lees verder
11 oktober 2006

Kerngroepbijeenkomst “Een Beter Nederland Voor Hetzelfde Geld”

Helaas was er naast het bestuur en de fractie, maar 1 lid, op deze bijeenkomst afgekomen.
Onder het genot van koffie en cake hebben we eerst een beetje gediscussieerd over de politiek van alledag en over hoe we in de toekomst onze leden beter kunnen motiveren om zich in te zetten en om de kerngroepbijeenkomst aantrekkelijker te maken voor leden.

Lees verder
1 oktober 2006

Vragen voedselbank

Ten eerste wil ik zeggen en benadrukken erg blij te zijn dat er nu ook andere fracties, in navolging van de SP, ook hun vragen stellen m.b.t. de voedselbank in Steenwijkerland

Lees verder

Pagina's

U bent hier