h

Spoeddebat gemeenteraad inzake de Kamp

1 november 2006

Spoeddebat gemeenteraad inzake de Kamp

Het spoeddebat van de gemeenteraad gisteravond over het debacle rond bouwplan De Schans (vormfouten) gaf volgens de raadsleden een goede uiteenzetting van wat er fout was gegaan.

Er werd alle vertrouwen uitgesproken in wethouder André van de Nadort, die eigenlijk niet verantwoordelijk werd gesteld omdat de gemaakte fout (het te laat indienen van het plan bij de provincie) tijdens het vorige college werd gemaakt, de raadsleden namen genoegen met een aanpak van de afdeling vrom en moesten de financiële consequenties door de vertraging slikken (ongeveer 250.000 euro). Van een motie of een eerder aangekondigd verzoek tot een raadsenquête van de SP kwam er niet van.

Wethouder André van de Nadort denkt dat het bouwplan De Schans in Zuidveen ongeveer een half jaar vertraging op gaat lopen. Het bestemmingsplan is door de Raad van State niet in behandeling genomen. De gemeente stuurde het plan te laat naar de provincie, die het plan vervolgens op zijn beurt te laat goedkeurde. De wethouder zegt dat het plan vanaf het ontwerp-bestemmingsplan opnieuw het hele vervolgtraject moet doorlopen. Van de Nadort: `Inhoudelijk zal er niets veranderen in de argumenten van partijen, die zijn immers bekend. Medio volgend jaar verwacht ik een goedgekeurd bestemmingsplan in handen te hebben.' Wethouder van de Nadort vindt het wel jammer dat de Raad van State niet inhoudelijk naar het plan heeft gekeken. Van de Nadort: `Er zijn procedurefouten gemaakt en daarom is het plan meteen ter zijde gelegd. Liever hadden we als gemeente geweten of het plan al dan niet goed bevonden is, ondanks dat het te laat is ingediend.' En daar waren vooral gisteravond de tegenstanders van bouwen op de Kamp het ermee eens.
De vertraging van het bouwplan gaat de gemeente, naar schatting van de wethouder, zo'n 250.000 euro extra kosten. `De exploitatie van het bouwplan blijft ondanks de tegenvaller sluitend. Het bouwrijpmaken van de grond kan nu medio 2008 plaatsvinden. Eind 2008 kan dan met de daadwerkelijke bouw worden begonnen', aldus Van de Nadort. De gemeente wil juridisch nog onderzoeken of het zinvol is om tegen het besluit van de Raad van State in beroep te gaan.

Bron: Steenwijker Courant

Zie ook:

U bent hier