h

Voor SPEK EN BONEN

27 oktober 2005

Voor SPEK EN BONEN

Bij de raadsvergadering van oktober hebben we spek en bonen uitgedeeld aan de aanwezigen. Want ondanks jaren verzet van de Steenwijker bevolking en de oppositie, stond de uitslag van de stemming over het bestemmingsplan De Schans al vast. De vele aanwezigen op de publieke tribune en de tien insprekers kwamen dus voor spek en bonen.

Geen rechtstreeks gesprek met de burgers. Niet luisteren naar argumenten van landschappelijke waarden. Niet luisteren naar argumenten van natuurbeschermers. Niet luisteren naar omwonenden. Niet luisteren naar de Steenwijker bevolking. Niet luisteren naar argumenten van verkeersdruk en verkeersveiligheid. Geen tijdige uitnodiging voor hoorzitting. Geen aankondiging hoorzitting in de krant zoals Steinmetz heeft aangegeven. Geen tijdige verzending van de stukken voor de commissievergadering. Geen juist adres gebruikt voor deze stukken. In een enkel geval zelfs helemaal geen stukken verzenden.

Het gebruiken van domme tegenargumenten om de discussie dood te staan: ‘Het landschap zal niet worden aangetast.’ Geen gelegenheid geven om op een behoorlijke manier gebruik te maken van het spreekrecht. Geen oplossing voor een agrarisch bedrijf. Niet willen kijken naar alternatieven. Het gebruiken van deskundigen die door de gemeente zijn aangewezen en betaald. Het niet bijstellen van de woonvisie ondanks de teruglopende economie en bevolkingsgroei.

Het gebruiken van een glazenbol om in de toekomst te kijken (Stadsvisie 2020 / 2030). Het lijden aan grootheidswaan: ‘Steenwijk moet een bruisende stad worden.’ Het niet opmaken van een Milieu Effect Rapportage. Het niet bouwen naar behoefte; geen sociale woningbouw. Geen rekening houden met grote aantallen koopwoningen; in Steenwijkerland staan 700 woningen te koop. Het niet serieus nemen van de klachten over gebrekkige communicatie.

Alleen maar uitvoeren wat we 6 jaar geleden in het college hebben afgesproken… en voor de rest oogkleppen op. (Dualisme noemen ze dat!)
En de Steenwijkerlandse bevolking?… Die zit er voor Spek en Bonen bij!

Zie ook:

U bent hier