h

Inspraak Henk Klaster

6 oktober 2005

Inspraak Henk Klaster

Namens actiegroep SPaar de Kaampe heeft Henk Klaster ingeproken bij de commissievergadering van 4 oktober.

Voorzitter en commissieleden,

Afgelopen zaterdag heb ik antwoord en een uitnodiging voor vanavond ontvangen op mijn persoonlijke bezwaarschrift over het bestemmingsplan “De Schans”. Actiegroep “SPaar de Kaampe” heeft net als sommige andere indieners nog geen antwoord mogen ontvangen. Deze indieners hebben zich dus niet kunnen voorbereiden of zich aan kunnen melden voor spreekrecht. De SP heeft de commissiestukken met daarin de beantwoordingen al twee weken geleden ontvangen, toen waren ze er dus al.

Eigenlijk hadden we dit kunnen weten. De hoorzitting over de zienswijzen was op een maandagmiddag (11 juli) om 16.30. Hiervoor werden we op de vrijdag ervoor uitgenodigd. De kritiek die er toen was op het feit dat de mensen met een zienswijze pas op het laatste moment werden uitgenodigd, heeft de gemeente zich klaarblijkelijk niet aangetrokken. De beantwoording zelf laat ook te wensen over.

Op onze informatiebijeenkomst van donderdag 29 september had menigeen het idee dat de bezwaarschriften op een hoopje zijn gegooid en vervolgens gefilterd. Antwoorden op je eigen zienswijze moet je vervolgens zelf daar weer uit filteren. De aanwezige provinciale politici hebben zich dan ook verbaasd over de uitvoering van de procedures en de gang van zaken rond dit bestemmingsplan. Het college en de coalitiepartijen doen voorkomen alsof ze iedereen de ruimte geven om mee te discussiëren, maar er wordt geen discussie gevoerd. Er wordt naar bezwaren geluisterd en die worden afgeserveerd met argumenten als ‘Dat wordt niet onderschreven. Daarmee slaat de gemeente deze discussie dood.

Het valt verder op dat aangehaalde problemen erkend en vervolgens vooruitgeschoven worden. Als die problemen nu al bekend zijn, dan dienen ze toch te worden ondervangen in het bestemmingsplan.
Dit bestemmingsplan is dus nog niet af!

Actiewerkgroep ‘SPaar de Kaampe’ blijft bij het standpunt dat de Kamp behouden moet blijven, maar vanavond zijn we hier vanwege het bestemmingsplan. Onze conclusie is dat dit bestemmingsplan nog niet af is en daarom moet worden afgestemd; sterker nog, in onze ogen had het in deze vorm niet eens voorgelegd mogen worden. Drie duidelijke voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van een begroting, er is nog steeds geen oplossing gevonden voor het veehouderbedrijf en de lichtzinnige manier waarop de gemeente is omgegaan met de zienswijzen en haar indieners.

(instemmend rumoer op de publieke tribune...)

Zie ook:

U bent hier