h

SPaar de Kaampe organiseert informatieavond voor Statenleden

5 september 2005

SPaar de Kaampe organiseert informatieavond voor Statenleden

Op 29 september organiseert de Actiegroep SPaar de Kaampe een informatieavond in het Scheenstrahuis in Steenwijk. De volgende uitnodiging is verstuurd:

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieve avond over het bestemmingsplan De Schans in Steenwijk.

Het doel van de avond is om voorlichting te geven aan Statenleden van de Provincie Overijssel over plannen van de Gemeente Steenwijkerland met betrekking tot het bestemmingsplan De Schans in Steenwijk. In een later stadium moet de Provinciale Staten dit bestemmingsplan bespreken en toetsen.
Uitgenodigd worden:

Statenleden van de fracties van de PvdA, Groenlinks, D66, ChristenUnie en de SP van de provincie Overijssel, gemeenteraadsleden van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 van de gemeente Steenwijkerland, de SP Steenwijkerland en actiegroepen en belanghebbenden.
De avond vindt plaats op 29 september 2005 om 19:30 uur in Het Scheenstrahuis, Gasthuisstraat 30 te Steenwijk.

Zoals u mogelijk bekend is, heeft de gemeente Steenwijkerland het ontwerp bestemmingsplan De Schans opnieuw in behandeling genomen. Er is in Steenwijk een discussie ontstaan of, en op welke wijze, de stad Steenwijk moet uitbreiden. Opnieuw zijn er ruim 100 zienswijzen ingediend tegen het nieuwe plan, dat niet wezenlijk verschilt van eerdere plannen.

Een groot aantal actiegroepen, belangenverenigingen en betrokkenen maakt zich ernstige zorgen over de gevolgde procedure en de wijze waarop de gemeente Steenwijkerland omgaat met de bezwaren. Steekhoudende bezwaren en zienswijzen worden genegeerd en de indruk bestaat dat er niet wordt geluisterd.

Ook de argumenten van natuur- en landschapswaarden worden, zonder representatief onderzoek naar de gevolgen, van tafel geveegd. Moet er onherstelbare schade worden toegebracht aan een landschappelijk uniek gebied? Wat zijn de gevolgen voor de natuur? Mag Steenwijk juist hier uitbreiden, terwijl er elders in de stad nog mogelijkheden zijn om aan de vraag naar bouwgronden te voldoen?

Zie ook:

U bent hier