h

Informatieavond SPaar de Kaampe zeer goed bezocht

30 september 2005

Informatieavond SPaar de Kaampe zeer goed bezocht

De actiegroep SPaar de Kaampe mocht zich donderdagavond 29 september verheugen op een zeer goede opkomst. Er waren fractieleden van de Provinciale Staten van Overijssel, en van de gemeentelijke politiek. Verder waren er een aantal belangenorganisaties en andere betrokkenen.

De voorlichtingsavond had tot doel de Statenleden te informeren over de vele misstanden die de gemeente Steenwijkerland heeft gemaakt bij het tot stand komen van het bestemmingsplan de Schans (in de volksmond de Steenwieker Kaampe). De aanwezigen spraken hun goedkeuring uit over het doel van deze avond. Men stelde het zeer op prijs om eindelijk, na vele jaren, eens inhoudelijk het debat te kunnen voeren met de politiek en de provincie. Rode draad in de discussie was de eenzijdige en arrogante houding van het college en de collegepartijen. Hoewel keurig uitgenodigd was PvdA niet aanwezig. Zij durft kennelijk geen open debat aan met de betrokkenen!

Er was grote onvrede over de gang van zaken rond de hoorzitting van de gemeentecommissie. Eerst werd de hoorzitting op een onmogelijk tijdstip aangekondigd. Vervolgens werd het gehouden op een (voor werkende mensen) onmogelijk tijdstip. Bovendien heeft de gemeente niet alle indieners van een zienswijze en aanwezigen op de hoorzitting een verslag van de hoorzitting gestuurd. Volgens de vertegenwoordigers van de gemeentelijke politiek waren ook zij niet volledig op de hoogte van alle laatste informatie. En dat is zeker niet de eerste keer dat de communicatie bij de gemeente Steenwijkerland niet goed loopt!

In het debat zijn alle bezwaren uitgebreid besproken en met verbazing is gereageerd op het feit dat er nog steeds geen oplossing is gevonden voor de problemen rond een varkensboerderij. De provincie had eerder al aangegeven geen nieuwe plannen goed te keuren zonder dat er een passende oplossing gevonden was voor genoemd bedrijf. Ook op de gevolgde procedure is van alles aan te merken. De aangetaste leefbaarheid, de milieu effect rapportage, de bouwbehoefte, de woonvisie en de landschappelijke waarden vormden onderdeel van de discussie.

Voldoende reden om op deze avond de handen in een te slaan en gezamenlijk in actie te komen, waarbij actiegroep SPaar de Kaampe het initiatief zal nemen. De Statenleden hadden een aantal zeer bruikbare tips voor de aanwezigen.....

Aan het einde van de bijeenkomst bedankte voorzitter Bart Jonker de aanwezigen en voorspelde op basis van de gehoorde strijdlustigheid een ‘hete herfst’ voor het college en de collegepartijen.

Zie ook:

U bent hier